Ogłoszenia duszpasterskie

PARAFII PW. WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA
W JASZKOTLU

4 grudnia – 10 grudnia 2023 r.

lp. OGŁOSZENIA
1. Dziś przeżywamy 1 niedzielę adwentu.
2. Dziękuję za przygotowanie świątyni na dzisiejszą Liturgię:
– p. Zofii ILNICKIEJ (Nowa Wieś Wrocławska)
– pp. Marcie, Marcinowi ILNICKIM (Nowa Wieś Wrocławska)
– pp. Agnieszce, Bartoszowi ILNICKIM (Nowa Wieś Wrocławska)
– pp. Justynie, Mateuszowi SZEWCZYK (Nowa wieś Wrocławska)
3. Proszę, by o porządek w naszej świątyni w tym tygodniu zechcieli zatroszczyć się:
– pp. Halina, Tadeusz BIELECCY (Nowa Wieś Wrocławska)
– pp. Iwona, Sebastian, Mikołaj SZULC (Nowa Wieś Wrocławska)
– pp. Paulina, Jacek BURDA (Nowa Wieś Wrocławska)
– pp. Alina, Agnieszka, Piotr ILNICCY (Nowa wieś Wrocławska)
4. Od przyszłego wtorku w zakrystii będą dostępne opłatki i świece na nasze wigilijne
stoły.
5. Msze św. roratnie wraz z procesją wokół kościoła z udziałem dzieci – we wtorki i
czwartki o godz. 18.00.
6. W piątek, 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Dodatkowa Msza
św. o godz. 11.30, zaś od 12.00 do 13.00 nabożeństwo ‘Godzina łaski”.
7. W kolejną sobotę, 9 grudnia, Msza św. za wszystkich zmarłych w ubiegłym roku o
godz. 18.00.
8.

W kolejną niedzielę, 10 grudnia, w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje
adwentowe. Msze św. w tym dniu wg porządku niedzielnego, zaś o godz. 15.30 w
salce parafialnej. Krąg biblijny wraz ze spotkaniem formacyjnym Grupy modlitwy św.
O. Pio, które poprowadzi ks. Jan Klinkowski, profesor z zakresu nauk biblijnych.
Msze św. w poniedziałek i wtorek: w Sadkowie – godz. 16.30, w Jaszkotlu – godz.
18.00. Okazja do spowiedzi adwentowej we wtorek, 12 grudnia.

Szczegółowy plan rekolekcji

9. W kolejną niedzielę, 10 grudnia, błogosławieństwo medalików dla dzieci, które w
przyszłym roku przystąpią do I Komunii św.: w Sadkowie – godz. 9.30; w Jaszkotlu –
godz. 11.30.
10. Odwiedziny chorych odbędą się w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie.
Termin zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem.
11. Uprzejmie proszę mieszkańców Nowej Wsi Wrocławskiej o przygotowanie dekoracji
świątyni na czas Uroczystości Bożego Narodzenia.
12. We wtorek, po Mszy św. wieczornej – nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
13. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.
14. I Komunia św. w naszej parafii jest planowana na ostatnią sobotę (Jaszkotle i Sadków) oraz ostatnią niedzielę maja 2024 r. (Jaszkotle)
15. Począwszy od 3 września, w związku z zakończeniem okresu urlopowo-wakacyjnego, niedzielna Msza św. wieczorna zostaje przeniesiona z godz. 19.00 na 17.00.
16. Przy bocznym wejściu do naszej świątyni znajduje się bezdotykowy dozownik z wodą święconą. Specyfika dozownika pozwala zachować bezpieczeństwo sanitarne, dlatego zachęcam do korzystania z niego wszystkich chętnych.
17. Zachęcam do nabywania i lektury prasy katolickiej oraz innych materiałów pomocnych w pogłębianiu wiedzy religijnej (stoisko przy bocznym wyjściu z kościoła).
18. Proszę o przestrzeganie zasad segregacji odpadów na naszym parafialnym cmentarzu.
19. W związku z licznymi zapytaniami odnośnie możliwości wsparcia materialnego naszej parafii w czasie epidemii, podaję nr rachunku bankowego:
konto parafialne: 87 95740005 2001 0039 0983 0001
20. Bardzo dziękuję za modlitwę i wszystkie dary serca składane na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej, również wszystkim anonimowym darczyńcom.

Ks. Patryk Gołubców
Duszpasterz Parafii Jaszkotle