Historia kościoła

Istnienie parafii w Jaszkotlu potwierdzone zostało w 1309 roku. Obecny kościół wzniesiony został w stylu gotyckim w 1473 r., o czym świadczy data i znak mistrza kamieniarskiego na zworniku sklepienia prezbiterium. Przejęty przez protestantów, ok. 1532 r. został przebudowany przez poszerzenie nawy oraz dobudowę od północy kruchty i kaplicy z emporą i lożą kolatorską. W 1653 r. kościół rekatolicyzowano i następnie zbarokizowano. Po 1723 r. nawę nakryto pseudosklepieniem zwierciadlanym, poszerzono otwory okienne nawy i prezbiterium, w wieży ponad zakrystią usytuowano lożę patronacką otwartą do prezbiterium oraz wzniesiono emporę organową i północną.

W l. 1891-92 świątynię poddano gruntownemu remontowi. Odnowiono wnętrze, odbudowano szczyt zachodni, wzniesiono kruchtę zachodnią w miejsce wcześniejszej. W 1934 r. przeprowadzono remont wieży, dachu i kruchty. W 1976 r. ponownie odnowiono wnętrze świątyni. W 1999 r. zawieszono na wieży dwa dzwony, po wzmocnieniu konstrukcji dźwigającej dzwon z 1642 roku.

Kościół otacza warowny cmentarz założony zapewne w k. XVI w., z murem przebudowanym i remontowanym w XVII-XVIII w. oraz w l. 1893-94.

informacja pochodzi z https://zabytek.pl/pl/obiekty/jaszkotle-kosciol-par-pw-wniebowstapienia-panskiego