Wykaz opłat Cmentarza Parafialnego w Jaszkotlu

W efekcie zobowiązania parafii jako administratora cmentarza parafialnego w Jaszkotlu do pokrycia kosztów wywozu odpadów, jak również w związku z koniecznością podjęcia prac modernizacyjno-porządkowych w obrębie naszej nekropolii Rada Parafialna podjęła decyzję o konieczności wprowadzenia opłat za dzierżawę miejsc. Optymalną formą uregulowania w/w kwestii jest dokonanie przelewu na zarezerwowane na rzecz cmentarza subkonto parafialne, w przypadku braku takiej możliwości – w kancelarii parafialnej.

Proszę o przestrzeganie zasad segregacji odpadów na naszym parafialnym cmentarzu.

 1. Z dniem 1 lutego 2021 wprowadza się opłaty na Cmentarzu Parafialnym w Jaszkotlu w następujących wysokościach:
  • Nowy grób ziemny pojedynczy – 400 zł / 20 lat
  • Nowy grób murowany pojedynczy (grobowiec) – 1000 zł/ 50 lat
  • Wjazd na cmentarz w związku z prowadzeniem prac kamieniarsko-budowlanych – 100 zł
 2. Do dnia 31 stycznia 2022 r. należy wnieść stosowne opłaty za groby już istniejące
  • Grób ziemny pojedynczy – 300 zł / 20 lat
  • Grób murowany pojedynczy (grobowiec) – 750 zł / 50 lat
  • Opłaty nie obowiązują przed dniem wejścia w życie Regulaminu Cmentarza (1 lutego 2021 r.). Okres 20 lat liczy się od dnia dokonania opłaty za dotychczas istniejący grób.
 3. Płatności można dokonywać:
  • przelewem na subkonto Parafii na cele administracyjne Cmentarza
   • Odbiorca przelewu: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkotlu
   • Nr konta: 76 9574 0005 2001 0039 0983 0102
   • Tytuł przelewu: podać należy: numer telefonu wpłacającego (Opiekuna/Dysponenta grobu) oraz dane osoby pochowanej i grobu (imię i nazwisko, lata życia, rodzaj grobu), w przypadku przelewów za dzierżawę miejsc na cmentarzu w Sadkowie, dopisek „Sadków”.
  • osobiście w kancelarii parafialnej
 4. Przychody z opłat za eksploatację miejsca na Cmentarzu Parafialnym są przeznaczone na:
  • Pokrycie kosztów wywozu odpadów
  • Pielęgnację zieleni na terenie Cmentarza
  • Inne prace inwestycyjno-modernizacyjne infrastruktury Cmentarza
 5. Dla grobów podwójnych opłata jest mnożona x 2

Wykaz obowiązuje od dnia 1 lutego 2021r.

Mapka sytuacyjna cmentarza
Mapka sytuacyjna